“Ikke mindst de store formater besidder en hel symfonisk karakter med satser, hovedtema og sidetema, hvor et storslået drama mildnes af et lyrisk og afdæmpet tema i det sidste, netop som i et stykke musik for stort orkester. På den måde er musikaliteten i hans kunst beslægtet med den, der kan opleves ude i det færøske landskab med bækkenes og fossernes piblen og brusen ledsaget af brændingens dumpe slag mod kysten som basgang”.